Några fina ungdomar på sin studentdag.

Välkommen till Handikappens Hus i Rättvik – Möjligheternas hus!

Handikappföreningarnas Hus är en ideell samarbetsorganisation för Rättvikstraktens olika handikappföreningar. Vår uppgift är att se över samhällets tillgänglighet för funktionshindrade och tillgodose de funktionshindrades intressen. Föreningen arrangerar också olika aktiviteter och är remissinstans i kommunala handikappfrågor. Lokalerna på Vasagatan 7A i Rättvik rymmer bland annat samlingslokalen Träffpunkten för de äldre samt ungdomsavdelningen Kompis.

Våran föreningslokal i Rättvik

Handikappens Hus, eller Handikappföreningarnas Hus (HFH) som vi heter, har som syfte att samordna ett effektivt samarbete mellan alla handikappföreningar i Rättviks kommun. Vi ställer kostnadsfritt lokaler till förfogande för styrelsemöten, årsmöten, konferenser, kurser, daglig verksamhet m.m. åt alla föreningar skrivna i Rättvik. Vi genomför även kurser i samarbete med ABF.

Om HFH

HFH startades den 1 maj 2007 i egna lokaler på Vasagatan, och flyttade in på sin nuvarande adress (Vasagatan 7 A) den 18 oktober 2016. Följande handikappföreningar i Rättvik är idag med i samarbetet: RSMH, Diabetesföreningen, Hjärt- och Lungsjukas förening, IFS Dalarna, Rättviks FUB, Hörselskadades Förening, Reumatikerföreningen och NHR.

Handikappens Hus i Rättvik har inga egna medlemmar, utan består av en styrelse med en representant och en ersättare från varje medlemsförening. Det är ett önskemål från Handikappens Hus att styrelserepresentanten även är föreningens representant i Handikapprådet i Rättvik.

En av de lokaler vi erbjuder till uthyrning, kurser och aktiviteter

Kommunen driver en del av sin dagligverksamhet hos oss, och vi har även ungdomsverksamhet med aktiviteter och kurser för funktionshindrade ungdomar kallad Kompis. För funktionshindrade vuxna som vill ha någonstans att sitta och ta en fika finns Träffpunkten mellan 08:00 och 12:00 varje vardag.

HFH välkomnar även funktionshindrade från närliggande kommuner i Siljansområdet.

Våra lokaler är öppna vardagar 08.00–12.00, övriga tider när aktiviteter pågår.

Här redovisas några av de punkter som HFH fortsätter att arbeta med under 2018:

  • Större inflytande i den egna vården
  • Arbeta för rehabilitering och möjlighet till återhämtning för varje medlem i våra organisationer, och större individuellt inflytande över sin egen rehabilitering
  • Arbeta aktivt för att våra medlemmar engageras, får ta egna initiativ och praktiskt kan bygga upp ett normalt socialt liv
  • Uppmärksamma anhörigas situation genom samarbete med dessa föreningar
  • Fortsätta arbeta för att sjuktransporter, färdtjänst och taxi kommer att fungera även under 2018

Vill du bli medlem/stödmedlem i HFH eller i någon av våra föreningar kan du kontakta oss på kontoret eller ringa direkt till respektive förening. Behöver du hjälp vid kontakt med myndigheter så hjälper vi dig också.

Behöver du bara någon att tala med så är du välkommen till vår lokal. Vi serverar kaffe och smörgåsar mellan kl. 09:00-12:00 varje vardag.

Har du bra idéer och vill vara med och utveckla Handikappens Hus hoppas vi att du hör av dig på telefon eller gör ett besök. Vi vill byta ensamheten mot vidareutveckling och kamratskap.

Du är alltid välkommen!

Kansli och Träffpunkten: Hans Waxell, tel: 0248-101 50, mobil: 070-659 91 42
Kassör: Gunnel Thörnqvist
Kompis: Kerstin Ehlis, Stig Steenberg, Eze Blackcrowe
Webbmaster: Ronja Höglund Aldrin