Några fina ungdomar på sin studentdag.

Handikappens Hus i Rättvik

Handikappföreningarnas Hus var en ideell samarbetsorganisation för Rättvikstraktens olika handikappföreningar. Vår uppgift var att se över samhällets tillgänglighet för funktionshindrade och tillgodose de funktionshindrades intressen. Föreningen arrangerade också egna aktiviteter och kurser och var remissinstans i kommunala handikappfrågor. Den här webbsidan fungerar nu som arkiv för våra verksamhetsmål och vår historik.

HFH är avvecklad som aktiv förening sedan 5 februari 2019 på grund av avslag på hyresbidrag och aktivitetsstöd från Rättviks kommun.

Våran gamla föreningslokal i Rättvik

Handikappens Hus, eller Handikappföreningarnas Hus (HFH) som vi hette, hade som syfte att samordna ett effektivt samarbete mellan alla handikappföreningar i Rättviks kommun. Vi ställde kostnadsfritt lokaler till förfogande för styrelsemöten, årsmöten, konferenser, kurser, daglig verksamhet m.m. åt alla föreningar skrivna i Rättvik. Vi genomförde även kurser i samarbete med ABF.

HFH hade som strävan att skapa större möjligheter att påverka och driva frågor som både direkt och indirekt kunde påverka kommunens arbete med handikappfrågor. Vårt mål var att bryta isen mellan de lokala föreningarna och samordna delar av föreningarnas verksamhet, som gemensamma kurser, cirklar och föreläsningar.

HFH arbetade också med att se över de yttre förhållandena i kommunen som trottoarer, vägar, framkomlighet och tillgänglighet i affärerna. Är samhället anpassat även för de handikappade? Vår uppfattning kvarstår att här finns mycket som måste fortsätta åtgärdas under kommande år.

Om HFH

HFH startades den 1 maj 2007 i egna lokaler på Vasagatan, och flyttade in på sin senaste adress (Vasagatan 7 A) den 18 oktober 2016 där vi höll till fram till den 5 februari 2019 då vi avslutade vår utflyttning efter kommunens slutliga avslag om vidare ekonomiskt stöd. Följande handikappföreningar i Rättvik var med i samarbetet under de sista årens verksamhet: RSMH, Diabetesföreningen, Hjärt- och Lungsjukas förening, IFS Dalarna, Rättviks FUB, Hörselskadades Förening, Reumatikerföreningen och NHR.

Handikappens Hus i Rättvik hade inga egna medlemmar, utan bestod av en styrelse med en representant och en ersättare från varje medlemsförening. Allt arbete under HFH:s tid har varit ideellt och samordnats av ordföranden Hans Waxell, som har skött kansliet under alla år som HFH har funnits.

En av de lokaler vi erbjuder till uthyrning, kurser och aktiviteter

Kommunen drev en del av sin dagligverksamhet hos oss, och vi hade även ungdomsverksamhet med aktiviteter och kurser för funktionshindrade ungdomar kallad Kompis. För funktionshindrade vuxna som ville ha någonstans att sitta och ta en fika fanns Träffpunkten på förmiddagen varje vardag.

Här redovisas några av de punkter som HFH arbetade med under 2018:

  • Större inflytande i den egna vården
  • Arbeta för rehabilitering och möjlighet till återhämtning för varje medlem i våra organisationer, och större individuellt inflytande över sin egen rehabilitering
  • Arbeta aktivt för att våra medlemmar engageras, får ta egna initiativ och praktiskt kan bygga upp ett normalt socialt liv
  • Uppmärksamma anhörigas situation genom samarbete med dessa föreningar
  • Fortsätta arbeta för att sjuktransporter, färdtjänst och taxi kommer att fungera även under 2018

Vill du få information om handikappföreningarna som är fortsatt aktiva i Rättviksområdet kan du ringa direkt till respektive förening.

Har du bra idéer och vill vara med och utveckla Handikappens Hus på nytt hoppas vi att du hör av dig på telefon eller e-post. Vi är fortsatt engagerade i att byta ensamheten mot vidareutveckling och kamratskap.

Du är alltid välkommen!

Ordförande och kansli: Hans Waxell, tel: 0248-101 50, mobil: 070-659 91 42
Webbmaster: Ronja Höglund Aldrin