Om Oss

Välkommen till Handikappens hus i Rättvik!

kompis

Handikappföreningarnas Hus är en ideell samarbetsorganisation för Rättvikstraktens olika handikappföreningar. Vår uppgift är att se över samhällets tillgänglighet för de handikappade och tillgodose de handikappades intressen. Föreningen arrangerar också olika aktiviteter och är remissinstans i kommunala handikappfrågor. Lokalerna på Vasagatan 7A i Rättvik rymmer bland annat samlingslokalen Träffpunkten för de äldre samt ungdomsavdelningen Kompis.

Om Oss

Handikappföreningarnas Hus i Rättvik startade i Januari 2006 med ett handikappråd för att bland annat arbeta mot kommun med handikappfrågor. Efter ungefär ett år bildades en förening med representanter från olika lokala handikappföreningar, kommunen hjälpte till med hyra till en egen lokal och gav ett aktivitetsstöd för verksamheten. Målet var bland annat var att bryta isen mellan de olika föreningarna och samtidigt samordna aktiviteterna. Redan från början har Hans Waxell skött kansliet på ideell basis.

I dag arbetar föreningen med att se över samhällets tillgänglighet för de handikappade samtidigt som man tillgodoser de handikappades intressen, och är dessutom remissinstans i kommunala handikappfrågor samt arrangerar aktiviteter och kurser.

Nyligen flyttade man till nya cirka 200 kvadratmeter stora lokaler i Dal Jerk skolan, med adress Vasagatan 7A. Samtidigt har man startat en ungdomsverksamhet med aktiviteter och kurser för funktionshindrade ungdomar kallad Kompis.

På föreningens hemsida kommer aktiviteter anpassade för traktens funktionshindrade att listas, såväl HFH:s egna som i andras regi.

HFH välkomnar även funktionshindrade från närliggande kommuner i Siljansområdet.

För mer information, ring Hans på 0248-101 50. Lokalerna på Vasagatan 7A är öppna vardagar 08.00–13.00, övriga tider när aktiviteter pågår.

Stödmedlem i HFH kostar 200 kr för vuxen, ungdomar 12-18 år 100 kr. Familjeavgift 300 kr. Inget medlemskap krävs för att delta i aktiviteter.

Kansli, Hans Waxell
Kassör, Gunnel Thörnqvist
Kompis, Kerstin Ehlis