Föreningar

Hjärt- och Lungsjukas Förening – NedanSiljan
Vår verksamhet har som mål att hjälpa människor med hjärt- och lungbesvär. Vi tar vid där sjukvården slutar och våra medlemmar skall kunna känna samhörighet och kamratskap. Vi satsar på gemenskap, små träffar, utflykter, resor, studiecirklar, motions- och vattengymnastik.
Kontakt: Åke Nilsson, tel: 0248-173 58, mobil: 070-378 74 93

Hörselskadades Förening
Vi är en förening i Rättvik som strävar efter att värna om hörselskadades tillgång till hjälp och deras möjligheter i samhället. Vi arbetar för att påverka samhället i riktning mot ökat stöd och deltagande för hörselskadade i Rättviks kommun.
Kontakt: Berit Andersson, mobil: 070-315 47 81

IFS Dalarna
Dalarnas intresseförening för personer med schizofreni och liknande psykoser. Vi arbetar för Gemenskap – Förståelse – Vidgade perspektiv och Utvecklingsmöjligheter.
Kontakt: Roger Zackrisson, mobil: 070-656 47 51

NHR, Neurologiskt Handikappades Riksförbund
En intresse-, service- och kamratorganisation för personer med neurologiska sjukdomar och/eller skador. Vi erbjuder rehabilitering, gemenskap, information och juridisk rådgivning.
Kontakt: Åsa Hedman, tel: 0248-562 14, mobil: 073-687 60 71, 076-139 61 32

OvanSiljans Diabetesförening
Vi vill hälsa alla diabetiker välkomna i vår förening. Vi är en ideell organisation vars uppgift är att samla och organisera all dem som vill främja diabetikernas medicinska och sociala intressen.
Kontakt: Bengt Bergström, mobil: 073-671 50 45

Reumatikerföreningen i Rättvik/Leksand
Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker och att finna lösningen på reumatismens gåta. Vi arbetar mot att ge alla reumatiker full delaktighet och jämlikhet inom alla samhällsområden, och att sprida kunskap om reumatiska sjukdomar som fortfarande drabbar många människor i alla åldrar och behöver större resurser för forskning.
Kontakt: Ulla-Britt Norling, mobil: 073-687 10 61

RSMH NedanSiljan
Riksförbundet för social och mental hälsa är en kamratförening som arbetar för att ge socialt och psykiskt funktionshindrade stöd och gemenskap för ett rikare liv.
Kontakt: Hans Waxell, mobil: 070-659 91 42

Rättviks FUB
Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna. Vi är en lokalförening, men det finns också ett länsförbund och ett riksförbund. På riksnivå finns det ombud och jurister som hjälper oss att bevaka LSS så att kommunerna följer den. Vi ger gratis juridisk hjälp om det behövs, och även hjälp med andra frågor såsom stöd, bostadsfrågor m.m.
Kontakt: Kerstin Ehlis, tel: 0258-202 23, mobil: 076-828 32 77.
Stig Steenberg, tel: 0248-305 28, mobil: 070-555 50 05