Kompis

Kompis är en ungdomsavdelning i Handikappföreningarnas Hus. Kompis är också ett aktivitetshus för traktens ungdomar med funktionsnedsättning där man både får tillfälle att träffas och delta i en rad aktiviteter. Personal finns tills vidare på plats på HFH vardagar 08.00 – 13.00 där du kan få ytterligare information om vilken vardag som kompis-aktiviteter pågår.

Måndagar på Kompis

Musik och filmkvällar i samarbete med ABF, Filmklubben SVABF samt Vuxenskolan.

allsång

Allsång på Kompis

 

kompis2

kompis2

Disco på Kompis