Kompis

Kompis var en ungdomsavdelning i Handikappföreningarnas Hus. Kompis var också ett aktivitetshus för traktens ungdomar med funktionsnedsättning där man fick tillfälle att både träffas och delta i en rad aktiviteter.

En sång- och musikträff med Kompis.
Disko med Kompis.